Blog

Föreläsning

Posted on October 25, 2011 at 6:35 AM Comments comments (201)
Föreläsning om Basal Kroppskännedom på lördag 29 okt kl 15.00 av To Be hos
 – Carl von Linnés födelseplats Linnes RÅSHULT, Diö.
Sveriges tionde kulturreservat   
Välkomna!